Què fem

AMPA

Col·laborar en la direcció i gestió del Centre des dels Òrgans Constituïts a l’efecte.


  • Consell Escolar. En aquest òrgan de govern, el principal del Centre Educatiu, es tracten assumptes de molta importància, com ara l’aprovació del Reglament de règim Intern, el Projecte Educatiu de Centre, el Pressupost de gestió i les quotes de les famílies o el Calendari del Curs.
  • Consell Municipal.  Es reuneixen tots els agents educatius de Moià (escoles, ampes…) per comentar, proposar etc. Temes educatius a nivell municipal.
  • Comissió de Menjador.  Es consensuen temes  del menjador.


Participar en totes aquelles activitats organitzades des del Centre siguin de tipus pedagògic o de lleure.


  • Participem en totes les festes organitzades per l’Escola (Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi...) i organitzem de pròpies com ara: 
  • Actes amb famílies siguin o no de l’AMPA per tal d’establir lligams i coneix-se'ns: esmorzar de germanor,... 
  • Organització de la festa de Final de Curs que també es paga amb les aportacions dels membres de l’AMPA. 
  • Col·laboració econòmica amb les sortides organitzades per l’Escola (Zoo i Granja) i la compra de joguines i/o material necessari per als nostres fills i filles. 
  • Organització de xerrades sobre temes de gran interès per als pares.
Consulteu les ACTES de les reunions: